Bán Hàng: 0902 005577
Dịch Vụ: 0902 585865

Dự toán chi phí - Toyota Phú Mỹ Hưng - Đại lý ủy quyền chính thức Toyota tại Việt Nam

Dự toán chi phí

(*) Khu vực II: Gồm các thành phố trực thuộc trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.
(*) Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và khu vực II nêu trên.